ελληνικά

Δήμος Glen Eira
Γωνία Glen Eira and Hawthorn Roads, Caulfield
PO Box 42 Caulfield South VIC 3162

Τηλέφωνο: 03 9524 3333

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@gleneira.vic.gov.au

Ώρες λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης:
Δευτέρα με Παρασκευή: 8πμ–5.30μμ
Τρίτη: 8πμ–7.15μμ

Ώρες λειτουργίας γραφείου Κτιρίων:
Δευτέρα με Παρασκευή: 8.30πμ–5μμ

Ώρες λειτουργίας γραφείου Πολεοδομίας:
Δευτέρα με Παρασκευή: 8.30πμ–5μμ
Τρίτη: 8.30πμ–7.15μμ

Το Δημαρχείο Glen Eira είναι προσβάσιμο για ανθρώπους όλων των ικανοτήτων. Διατίθεται χώρος στάθμευσης πελατών περιλαμβανομένου χώρου στάθμευσης αναπήρων.